Cestár (Pathfinder)

Úprava objektov v Ilustrátore pomocou nástroja cestár (Pathfinder)
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Pri tvorbe loga alebo vektorových objektov je znalosť cestára veľmi dôležitá, jeho používanie Vám ušetrí čas. Nástroj cestár je paleta s funkciami pomocou ktorých, viete upravovať, vysekávať objekty a pretvárať ich do iných tvarov. Tento nástroj nájdete v hornom menu okna > cestár (Window > Pathfinder)

 

 

  1. Vytvorte nový dokument v Ilustrátore, nakreslite 3 objekty ako na obrázku.
  2. Vzájomne prekryté objekty označte. Stlačením buttonu v nástroji cestár (Pathfinder) vykoná požadovanú funkciu.
  3. Po stlačení buttonu expand nastroj spojí jednotlivé objekty do jedného.
  4. Pre výrez do objektu stačí nakresliť kružnice dovnútra.
  5. Po stlačení vyznačeného buttonu cestár vyreže vnútorné kružnice.

 

Vysvetlenie každého buttonu samostatne

Add to Shape Area

Všetky označené objekty budú spojene do jedného. Vrchný objekt definuje farbu a linky.

Subtract from Shape Area:

Výsek prekríkajúcej časti vrchného objektu do spodného.

Intersect Shape Areas:

Vysekne časť, ktorá vzniká prekrytím obidvoch objektov s vlastnosťami horného objektu.

Exclude Overlapping Shape Areas:

Táto funkcia je určená pre dva alebo viac objektov. Všetky prekrývajúce časti odstráni a zvyšok objektov spojí do jedného objektu..

Divide:

Rozdelí všetky prekrývajúce časti a vytvorí z nich ďalšie objekty.

Trim:

Spraví výsek do najspodnejšieho objektu v tvare prekrývajúcich časti.

Merge:

Merge je podobné ako trim avšak ak sa nájdu dva alebo viac podobných objektov spojí ich.

Crop:

Odstráni všetko okrem prekrývajúcej sa časti. Farbu zoberie z najspodnejšej prekrývajúcej časti

Outline:

Pracuje s dvoma alebo viacerými objektmi. Odstráni z objektov výplň a vonkajšie linky oddelí na miestach kde sa stretávajú s linkami iných objektov.

Minus Back:

Pracuje len s dvoma objektmi a vysekne prekrývajúcu časť do horného objektu nie to spodného ako to bolo Subtract from Shape Area.

 

Diskusia ku článku
  Pridať komentár