Polygónová grafika v illustrátore

Trend polygónovej grafiky je na svete už dlhšie a my Vám v tomto blogu ukážeme ako takáto grafika vzniká.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Polygón v počítačovej grafike je mnohouholník, z ktorého je vytvorená štruktúra objektu. Najčastejšie používané polygóny sú trojuholník a štvorec.

Pre tento návrh sú potrebné aspoň základné znalosti práce s programom Adobe Ilustrator.

líška vytvorená s polygónovje grafiky

Postup pri tvorbe polygónovej grafiky

Na vytvorenie polygónovej grafiky potrebujeme podkladový obrázok. My sme si vybrali fotku líšky.
TIP: je dobré hľadať obrázky s väčším rozlíšením, aby sa nám s obrázkom lepšie pracovalo.

1. Otvoríme si nový dokument A4 na šírku. Vložíme si tam vybraný obrázok. 

 

 

2. Vrstvu v ktorej máme obrázok si zamkneme a vytvoríme si novú vrstvu.

Vyberieme si nástroj pero a upravíme si nastavenia. Na hornej lište si nastavíme výplň (biela), obrys (čierna) a opacitu (priehľadnosť) si nastavíme na 30%.

 

 

3. Potom začneme nástrojom pero (Pen Tool) vytvárať trojuholníky po prípade iné tvary.

 

 

Takto pokračujeme na celom našom objekte.

 

4. Ak máme vytvorené všetky potrebné tvary, označíme si ich a  zmeníme ich opacitu (priehľadnosť) na 100%, zrušíme obrys a necháme si len bielu výplň.

Po nastavení vidíme, že niektoré časti nám nesedia.

Na opravu týchto miest budeme potrebovať nástroj lasso (Lasso Tool) a tabuľku align (zarovnať).

 

Nástrojom lasso si označíme body, ktoré chceme zarovnať.

 

Na tabuľke align si klikneme na voľby vodorovne a zvisle zarovnať na stred.

 

Toto urobíme na všetkých problémových miestach.

 

Znova si zmeníme nastavenie našich tvarov. Zrušíme si obrys aj výplň.

 

 

5. Pokračovať budeme s nástrojmi výber (Selection Tool) a nástrojom kvapátko (Eyedropper Tool).

 

Nástrojom výber si vždy označíme jeden tvar.

 

Pomocou nástroja kvapátko, si tvar vplníme farbou, ktorá je v danom tvare obsiahnutá najviac.

 

Takto vyplníme celý obrázok.

 

Po vyplnení všetkých tvarov si zneviditeľníme spodnú vrstvu (vrstvu s obrázkom), aby sme videli ako to zatiaľ vyzerá.

 

Vidíme, že labky nám zanikajú a nie sú dokončené. Aby sme zvýraznili labky a vyzdvihli celý obrázok, na labky, ktoré sú na obrázku vzadu, použijeme komplementárnu farbu k oranžovej. Komplementárna (doplnková) farba k oranžovej je modrá. Použijeme teda tmavšie odtiene modrej s nádychom sivej a čiernej.

 

Na zakrytie nedokončených labiek, si vytvoríme tieň, tak isto zložený z trojuholníkov. Tieto tvary si vytvoríme do novej vrstvy.

Náš výsledný obrázok.

Diskusia ku článku
  Pridať komentár