Obsah v pdf - Indesign pdf bookmarks (pdf záložky)

Pdf bookmarks (pdf záložky). Vytvorenie automatického obsahu
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Naštýlovanie dokumentu

Názov každej kapitoly alebo časti, ktorú chceme zaradiť do obsahu musí mať svoj odstavcový štýl.
Obr1
PRVÁ ČASŤ v texte má svoj odstavcový štýl (clanok nadpis)

img 1

 

Tak isto aj podnadpis alebo časť tejto kapitoly musí mať svoj odstavcový štýl
Obr 2 Predmet a rozsah pôsobnosti v texte ma svoj odstavcový štýl (paragraf)

 

img 2

 

Vytvorenie automatického obsahu

Automatický obsah nám vytvorí Indesign z použitých štýlov, ktoré máme v dokumente. Ak sa nachádza použitý štýl na strane 4 v obsahu bude text s týmto štýlom a číslo strany kde sa nachádza. V našom prípade to je PRVÁ ČASŤ so štýlom (clanok nadpis) na strane 1 a Predmet a rozsah pôsobnosti so štýlom (paragraf).

Cesta: Layout > Table of Contets

img 3

 

Okno automatického obsahu

V tomto okne si vyberieme štýly, ktoré chceme zobraziť v obsahu. V našom prípade sa v obsahu bude zobrazovať názov časti: PRVÁ ČASŤ a nazov paragrafu Predmet a rozsah pôsobnosti. Samotný obsah môže mať svoj štýl, to znamená, že ak chceme aby bol názov časti PRVÁ ČASŤ v obsahu zobrazený inak, vytvoríme štýl napríklad obsah nadpis a ten priradíme k štýlu (clanok nadpis).

Ak chceme vytvoriť v pdf obsahu hlavnú sekciu a pod sekciu alebo úrovne jednotlivých kapitol, musíme nastaviť hodnotu Level teda hodnotu úrovne pre každý štýl.

img 4

 

Výsledok po potvrdení

img 5

Tento výsledok si môžeme ďalej upravovať. Avšak treba si uvedomiť to, že vždy ak zmeníme niečo v diele tak, že sa nám posunú strany a nebude nám sedieť obsah so stranami treba dať znova načítať obsah a znova ho upraviť. Ak si oštýľujeme obsah tak si upravovanie zjednodušíme. To znamená, že štýl (clanok nadpis) priradíme v okne Table of Contets už k vytvorenému štýlu (obsah nadpis).

Cesta: Layout > Table of Contets

Export do pdf

Pri exporte do pdf nám potom stačí ak zaškrtneme Bookmarks (záložky)

img 6

 

Výsledok

Na obrázku máme zobrazenú PRVÚ ČASŤ ako nadradenú nad názvom paragrafu 1. Predmet a rozsah pôsobnosti.

img 7

Ukážka na stiahnutie s indd a pdf.

 

 

Diskusia ku článku
  Pridať komentár