Základné štýlovanie v Indesigne

Nástroje pre štýľovanie tabuliek a objektov v programe Indesign. Jednoduché a rýchle štýľovanie tabuliek pomocou smart styles.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

V skratke si popíšeme základne možnosti štýlovania v Indesigne a aj nástroje, ktoré nám nato v Indesigne slúžia

Vo všeobecnosti možno povedať, že nástroje na štýľovanie nám uľahčujú a urýchľujú prácu v Indesigne. Ak však robíte stále inú prácu a používate iné texty ako aj iné prvky tieto nástroje nevyužijete naplno.

Znakové štýly – Charakter Styles

Nastroj pre znakové štýly nám slúži na uloženie rezov a efektov jedného a viac znakov textu v danom odstavci.
Ak teda použijeme v odstavci bold italic alebo tento text zafarbíme, treba tieto zmeny uložiť ako znakový štýl a to tak ,že:

 • bold uložíme ako znakoví štýl bold
 • italic uložíme ako znakoví štýl italic

cesta v Indesigne
SK horné menu: okno >> štýly >> znakové štýly
ENG horné menu: window >> styles >> character styles

znakový štýl


Aplikovanie štýlu označením textu a kliknutím na vytvorený štýl

Ak aplikujeme farbu len na jedno slovo musíme sa rozhodnúť či bude toto slovo niesť štýl s uloženou farbou alebo bude v tomto štýle uložených aj veľa iných informácií napr. o reze a veľkosti písma, pri hromadnej zmene farby alebo veľkosti textu napr. celého odstavca treba už používať odstavcové štýly.

Jeden znakový štýl vie v sebe uložiť viac nastavení písma a ak ho chceme aplikovať na nenaštýľovaný text aplikujú sa všetky vlastnosti, ktoré sú v tomto štýle. Ak chceme aplikovať zo štýlu len jednu vlastnosť znaku musia byt tieto vlastnosti rozložené do viacerých štýlov.

Odstavcové štýly - Paragrapch styles

Nástroj pre odstavcove štýly nám slúži na uloženie rezov a efektov jedného a viac odstavov textu. Ak teda použijem v odstavci jeden rez alebo farbu písma vieme toto nastavenie textu v odstavci uložiť, tak isto vieme aj uložiť nastavenia riadkovania, zarovnania, odsadenia a veľa iného. Odstavcoví štýl nedokážeme aplikovať v jednom riadku textu dva krát.

Ak by sme chceli v jednom odstavci použiť viac rezov písma treba použiť odstavcový štýl s kombináciou znakového. Čiže odstavec s textom, ktorý nebude bold ani italic ale už má určitú veľkosť a druh písma

cesta v indesigne
SK horné menu: okno >> štýly >> odstavcové štýly
ENG horné menu: window >> styles >> paragraph styles

odstavcový štýl

štýlujeme tak, že celý odstavec označíme a priradíme mu odstavcový štýl a jednému slovu alebo vete priradíme znakový štýl tak ako to bolo na predchádzajúcom obrázku pre znakové štýly.

Štýly buniek v tabuľke – Cell styles

Cell styles slúžia pre naštýľovanie jednej bunky alebo riadku a stĺpca

Tento štýl si vie zapamätať:

 • hrúbku farbu orámovania buniek alebo samotnej bunky
 • farbu výplne bunky alebo viacerých buniek
 • odsadenie vo vnútri bunky alebo viacerých buniek
 • odstavcový štýl pre text v bunke
 • vertikálne zarovnanie

cesta v Indesigne
SK horné menu: okno >> štýly >> bunkové štýly
ENG horné menu: window >> styles >> cell styles

bunkový štýl

Za nedostatok považujem to, že sa nedá naštýľovať horizontálne zarovnanie. Jediný spôsob je dať ho do odstavcového štýlu v texte a ten nastaviť v bunkovom štýle.

Tabuľkové štýly – Tables styles

Tabuľkové štýly slúžia na zapamätanie vzhľadu celej tabuľky a jej nastavenie.

 • Štýl buniek
  • v hornom riadku tabuľky
  • V spodnom riadku tabuľky
  • V ľavom stĺpci v pravom stĺpci
  • A v strede tabuľky
 • Orámovanie tabuľky
 • Priestor medzi tabuľkou textom z hora a zdola
 • Čiary medzi riadkami
 • Čiary medzi stĺpcami
 • Výplne riadkov alebo stĺpcov

cesta v Indesigne
SK horné menu: okno >> štýly >> tabuľkové štýly
ENG horné menu: window >> styles >> table styles

tabuľkový štýl

Nevýhoda týchto tabuľkových a bunkových štýlov je, že si pomocou nich nedokážete naštýľovať jedným klikom celu tabuľku ale musíte ručné ukladať štýly každého riadku alebo stĺpca. A problém so zarovnaním textov to tiež nerieši. Nakoniec ak chcete aplikovať tuto hromadu štýlov na jednu tabuľku zaberie vám to dosť čašu a pri inom rozložení tabuľky výsledný efekt nemusí byť vôbec podľa vašich predstáv.

Jednoduché a rýchle štýlovanie tabuliek

štyľovanie tabuliek ako aj objektov je vyriešené pomocou programu od firmy woodwing, jedná sa o program smart styles. Tento program umožňuje už naštýľovanu tabuľku, odstavec alebo celu stránku uložiť jedným klikom. Dôvoď prečo to ani Cs 5.5 do Indesignu nezapracovala môže spočívať vtom, že ak by to tam dali určitým vývojárskym týmom by zobrali pracú.

Link na smart styles software http://www.woodwing.com/en/Smart_Styles

video 1
video 2

Objektové štýly

Tieto štýly si vedia zapamätať vlastnosti objektu na danej strane buď je to obrázok s rámikom a efektom alebo je to piktogram.

 • farbu výplne, čiar,
 • paragrafové štýly použite v objekte,
 • vlastnosti textového rámčeku
 • vlastnosti objektu obtekanie, pretekanie, odsadenie
 • ukotvenie objektu
 • zarovnanie objektu k textovému rámčeku
 • rôzne efekty ako priehľadnosť, tiene, žiara, prechody

cesta v indesigne
SK horné menu: okno >> štýly >> objektové štýly
ENG horné menu: window >> styles >> object styles

objektový štýl

Diskusia ku článku
  Pridať komentár