Grafické formáty pre vektorovú a bitmapovú grafiku

Vektorová a bitmapová grafika
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Čo to je vektor ?

Vektorová grafika označuje spôsob definovania obrazových informácií pomocou základných geometrických primitív, akými sú bod, úsečka (vektor), priamka,krivka, mnohouholník, ktoré sa dajú vyjadriť matematickými rovnicami.

Je to grafika zložená z množstva čiar oblúkov kriviek a rôznych geometrických útvarov, ktorá si rovnakú kvalitu ostrosť aj pri mnoho násobnom približovaní.

Obrázok vo vektoroch
vektor
Ten istý obrázok vykreslený ako bitmapa
bitmap

Programy pre prácu s vektorovou grafikou:

Zdroj wikipedia

Čo to je bitmapa ?

Bitmapová grafika je tvorená pixelmi, napríklad fotografia. Bitmapovou grafiku môžete poznať napríklad podľa prípony súboru, v ktorom je grafika uložená. Najpoužívanejšie bitmapové formáty sú .jpg, .gif, .png, .bmp, .tif a ďalšíe

Grafické formáty

Najpoužívanejšie vektorové grafické formáty

Tieto formáty sa používajú väčšinou 
pre vektorovú grafiku kvôli tomu ,že
programy pre ktoré sú určené nepracujú
s efektami a nástrojmi ako pri bitmapovej
grafike.

Eps - Encapsulated PostScript (.eps)
 • uchováva vektory a bitmapy vo vrstvách
 • možno v ňom kombinovať vektorovú grafiku
  s bitmapovou
 • farebné profily cmyk a rgb
AI - adobe ilustrator
 • uchováva vektory a bitmapy vo vrstvách
 • možno v ňom kombinovať vektorovú grafiku
  s bitmapovou
 • farebné profily cmyk a rgb
CDR – corel draw
 • uchováva vektory a bitmapy vo vrstvách
 • možno v ňom kombinovať vektorovú grafiku
  s bitmapovou
 • farebné profily cmyk a rgb
SVG Scalable Vector Graphics
 • uchováva vektory a bitmapy vo vrstvách
 • možno v ňom kombinovat vektorovú grafiku
  s bitmapovou
 • farebné profily cmyk a rgb

Najpoužívanejšie bitmapové grafické formáty

Tieto formáty sa používajú väčšinou 
pre bitmapovú grafiku aj kvôli tomu, že
programy pre ktoré sú určené nepracujú
s efektami a nástrojmi ako pri vektorovej
grafike.

TIFF - Tagged Image File Format
 • uchováva vektory a bitmapy vo vrstvách
 • možno v ňom kombinovať vektorovú
  grafiku s bitmapovou
 • farebné profily cmyk a rgb
PSD - Photoshop document
 • uchováva vektory a bitmapy vo vrstvách
 • možno v ňom kombinovať vektorovú
  grafiku s bitmapovou
 • farebné profily cmyk a rgb
JPG - Joint Photographic Experts Group
 • neuchováva viac vrstiev grafiky
  ani vektory
 • farebné profily cmyk a rgb
 • výhoda malá veľkosť súboru
 • formát vhodný pre web
GIF - Graphics Interchange Format
 • neuchováva viac vrstiev grafiky
  ani vektory
 • farebné profily cmyk a rgb
 • formát vhodný pre web
 • Priehľadnosť (jednu farbu možnou
  určiť ako priehľadnú)
 • Animácia (v jednom dokumente sa
  môže nachádzať viac obrazov, ktoré
  tvoria animáciu)
 • Nevýhoda: Obraz môže mať maximálne
  256 farieb
PNG - Portable Network Graphic
 • neuchováva viac vrstiev grafiky ani vektory
 • Priehľadnosť (jednu farbu možnou určiť ako
  priehľadnú)
 • farebné profily rgb
 • formát vhodný pre web, novší ako gif
BMP - Bitmap
 • neuchováva viac vrstiev grafiky ani vektory
 • farebné profily rgb
 • formát nevhodný pre web, kvôli svojej
  dátovej veľkosti
TGA - Targa
 • neuchováva viac vrstiev grafiky ani vektory
 • farebné profily rgb

S príchodom novších verzii grafických programov pribudla možnosť vkladať do bitmapových formátov aj vektorovú grafiku. Napríklad do PSD alebo TIFF súborov možno vkladať vektory pomocou funkcie vector smart object.

Diskusia ku článku
  Pridať komentár