História tlačového písma

História písma od prvých tlačových až po novodobé.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Fonty (rôzne rezy písma) neslúžia len na zobrazenie slov. Správne použité fonty dokážu vyjadriť emóciu a zdôrazniť dôležitosť informácie. Ich veľkosť a tvar určuje druh informácie, ako aj priestor, na ktorý sa má čitateľ zamerať.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým aký font používajú svetové značky ako Google alebo Facebook? V tomto blogu som sa snažil znázorniť zjednodušený prehľad histórie tlačeného písma od prvých ručne vytvorených, až po písma, ktoré využívajú najznámejšie značky na trhu.

zaciatok historie tlačového písma
História písma siaha od prvých nástenných malieb, piktogramov, idegramov, fonogramov, hieroglyfov. História tlačeného písma sa však začala tvoriť vo východných kultúrach o niekoľko tisíc rokov neskoršie. Tlačeným písmom sa rozumie písmo, ktoré má presne učený tvar a veľkosť.
100
Pôvod tlačeného písma siaha do východných kultúr a pozostáva z dvoch fáz.

Prvá fáza

Majuscules, ktoré boli najprv namaľované na kameň potom vytesané a nafarbené. Nakoniec sa otláčali na materiál.
800
Druha fáza

Carolinian Minuscule vychádzajú z Majuscule. Boli to písmená písané na pergamen, ich tvar sa musel dodržiavať.
868
Diamond Sutra prvá kniha, ktorá bola vytlačená pomocou obrazcov, vyrytých do drevených blokov.
1350-1500
Vytvorenie prvých foriem humanistického, romanistického Italicu vychádzajúceho z Majusculy a Minusculy. Vznikli pod vplyvmi renesančného obdobia.
1469
Vynález kníhtlače Gutenbergom. Vymyslel techniku výroby celkom rovnakých vymeniteľných kovových písmen, s ktorých sa vyskladal text.
1469-1501
Ďalší vývoj prvých foriem Italicu prechádzal cez 3 kultúrne obdobia - renesancia, barok, neoklasicizmus.
Vývoj týchto písiem prebiehal predovšetkým v Taliansku, Francúzku a Anglicku.
1540
Font Garamond navrhnutý Claude Garamondom. Francúzky typografer, vyvinul Grécku typografiu pre knihy.
1757
Serif (ultra-thin) jeho prvá forma navrhnutá John Baskerville v Birminghame Anglicku.
1800
William Caslon IV vytvoril prvý Sans Serif a jeho printovú podobu.
1750-1850
Príchod priemyselnej revolúcie znamenal aj vývoj tlačiarenských strojov. Tento vývoj mal veľký vplyv na urýchlenie tlače, avšak malý vplyv na ďalší vývoj typov písma.
1818
Giambattista Bodoni publikoval svoje posledné dielo Manuale Tipografico. Po tomto diele už bola éra tradičných tvarov písma ukončená.
1885
The quick brown fox jumps over the lazy dog. Anglická jazyková fráza, ktorá sa používala na testovanie telegrafov a dnes slúži na zobrazenie všetkých rezov písma.
1901
Frederic W.Goudy člen American Type Founders navrhol typ písma Copperplate Gothic.
1916
Edward Johnson navrhol humanistic Sans Serif nazývaný aj otec modernej kaligrafie. Použitý v Londýnskom metre.
1926
Eric Gill žiak Edwarda Johnsona, Britský sochár, dizajnér, tlačiar, navrhol písmo typu Gill Sans.
1927
Brodway písmo navrhnuté Morrisom Fuller Bentom pre ATF (American Type Founders).
1931
Times New Roman je jeden z najpoužívanějších serifových typografických písiem. Navrhnutý Stanleym Morisonem a Victorem Lardentem pre britský deník The Times.
1957
Helvetica vytvorená Maxoom Miedingerom a Eduardom Hoffmano.
1974
Joel Kaden and Tony navrhli písmo American typewriter odvodené od klasického písacieho stroja.
1977
Milton Glaser navrhol ikonu I heart Ny.
1982
Arial navrhnutý 10 členným tímom pre monotype typografiu.
1982
Papyrus navrhnutý Chris Costellom za 6 mesiacov s caligrafickým perom a štruktúrovaným papierom.
1984
Apple si adoptoval font ITC Garamond light a Book pre Macintosh. Po niekoľkých úpravách dostal názov Apple Garamond.
1985
Kris Holmes a Charles Bigelow navrhly font Lucida, jej varianty Sans, Unicode Grande...
1990
Microsoft vyvinul písmo Wingdings. Tento font je založený na symboloch.
1994
Vincent Comare navrhol Comic Sans pre Microsoft.
1999
Catull BQpoužitý v logu Google navrhnutý v roku 1982 Gustavom Jaegerom.
2004
Joe Kral navrhol Facebook logo, ktoré obsahuje font vychádzajúci u Klavika Bold.
2005
Font Calibri vyhral TDC2 Award za najlepší font použitý v Operačných systémoch. Mac a Windows.
2007
Dokument o Helvetice Je to film o typografii grafickom dizajne o globálnej vizuálnej kultúre. Ukážka>>
2011
Matthew Carter vytvoril font Verdana pre Spoločnosť Microsoft .
2012
Novodobé fonty, ktoré svojimi tvarmi a farebnosťou určujú trend v digitálnom svete a reklame. Top 100 za rok 2012

 

Zdroje:

http://www.public.asu.edu/~detrie/pages/fundamentals_fonts/pages/font_history.html
http://www.awwwards.com/100-greatest-free-fonts-collection.html
http://www.brighthub.com/multimedia/publishing/articles/126314.aspx

Diskusia ku článku
  Pridať komentár