Rozdiel medzi farbami tlačovými a farbami v elektronickej podobe

Vysvetlenie základných pojmov ako vzniká farba, ako ich vnímame a aké normy sa používajú pri práci s farbami.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Aby som vysvetlil tieto pojmy, musím začať od začiatku tým, čo to vlastne farba je.

Farba je viditeľná oblasť elektromagnetického žiarenia s rôznymi vlnovými dĺžkami. Vlnová dĺžka určuje farbu objektu, na ktorý sa práve pozeráme. Farebnosť predmetov vnímame vďaka odrazu svetla. Čím je farba tmavšia, tým viac pohlcuje svetlo, svetlejšie farby odrážajú viac svetla. Základné farby, z ktorých odvodíme ostatné sú: červená, modrá a žltá. Aby sme sa veľmi nedostali do fyziky, budem pokračovať ďalej tým, že tieto farby boli potrebné s príchodom televízie dostať do elektronickej podoby.

RGB

rgb model

A tu sa dostávame k pojmu RGB kde R = Red - červená, G = Green - zelená, B = blue - modrá. Pri farebných televízoroch alebo starých CRT monitoroch sú tri samostatné elektrónové lúče: červený, zelený a modrý. Tieto lúče vykresľujú obrázky, ktoré vnímame farebne. Pri LCD monitoroch alebo televízoroch je farebný model RGB najčastejšie používaný pre kódovanie farby bodu obrázka nazývaného pixel. Samozrejme čierna farba sa dosahuje tým, že sa nám na obrazovke nezobrazuje nič, hodnota R = 0, G = 0, B = 0. Biela farba je dosiahnutá zmiešaním všetkých troch farieb s maximálnou sýtosťou, čo v prípade jedného bodu znamená R = 255, G = 255, B = 255.

Záver

RGB farba je používaná len pre zobrazenie na monitoroch alebo televízoroch, je to farba v digitálnej podobe.

CMYK

cmyk

Zjednodušene povedané pri farebnom modely RGB sa zobrazujú tieto farby v monitore na ploche, ktorá keď je neaktívna je čierna. Pri farbách, ktoré chceme tlačiť na papier potrebujeme zobrať tiež tieto tri farby, avšak ich najsýtejšie odtiene, ktoré keď zmiešame dostaneme čiernu farbu.

Tieto doplnkové farby odvodené od RGB sú: CMY C = Cyan / modrá, M = Magenta / ružová,
Y = yellow / žltá. Keby sme tieto farby zmiešali, dostali by sme čiernu farbu aj na papieri.

Keďže je vytvorenie čiernej farby zmiešaním troch farieb dosť nákladné, pridáva sa táto čierna farba do tlače samostatne pod písmenom K = black / čierna.

Preto sa pre tlačiarne musel vytvoriť farebný model CMYK, kde

C = 100% cyan - 100% modrá farba
M = 100% magenta - 100% ružová farba
Y = 100% yellow - 100% žltá farba
K = 100% black - 100% čierna farba

Záver

Ak budete vytvárať grafiku alebo upravovať fotografie v počítači, pamätajte na to, že majú RGB farebný profil. Keď ich budete tlačiť, budete vidieť rozdiel medzi papierom a monitorom a to z toho titulu, že tlačiareň si ich automaticky prevádza do farebného profilu CMYK.

iné zdroje http://sk.wikipedia.org/wiki/Farebn%C3%BD_model

Diskusia ku článku
  Pridať komentár