Dizajn

Dizajn ako pojem, druhy dizajnu, sféry dizajnu. Kto je to dizajnér? Ako ochrániť dizajn?
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Dizajn je novodobá úžitková výtvarná činnosť.

Dizajnom sa (podľa zákona o dizajne) rozumie vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia. Nemusí ísť nutne o výtvarné alebo grafické dielo. Dizajn môže podliehať právnej ochrane a dá sa registrovať ako predmet duševného vlastníctva najdlhšie na dobu 25 rokov.

Druhy dizajnu

Styling - navrhovanie nového výrobku pre priemysel alebo umenie

Redizajn -dizajnér pri tvorbe nového dizajnu kontinuálne zachováva ale aj opakuje, obnovuje, mení kvality formy predchádzajúceho výrobku, ktorý je základom jeho vzniku

Predizajn - východiskom pojmu predizajn je z väčšej časti experiment. Patria sem tvorivé experimentálne výtvarné diela. Je to tvorba, ktorá predchádza východiskovému projektu priemyselného dizajnu.

Globálny dizajn- vychádza z úsilia organizácií skupín ktorých cieľom je riešenie globálnych problémov prostredníctvom dizajnérskej tvorby. Globálny dizajn si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu a jeho dôsledky majú celosvetový dosah.

Image courtesy of Salvatore Vuono /FreeDigitalPhotos.net

 

Sféry dizajnu

Priemyselný dizajn (Dizajn výrobkov)

Pri navrhovaní dizajnu nejakého predmetu musí dizajnér zohľadniť viacero faktorov. Musí vybrať tvar a materiál, ktorý sa hodí k funkcii, musí zohľadniť náklady na výrobu, bezpečnosť a trvanlivosť produktu a jeho konečný vzhľad. Cieľom priemyselného dizajnu je výrobok, ktorý je funkčný a štýlový zároveň. Príkladom môže byť nábytok.

Klasický dizajn

Niektoré výtvory priemyselného dizajnu natoľko úspešne kombinujú funkčnosť so silným zmyslom pre štýl, že sú nadčasové. Výrazný tvar fľašky na Coca Colu je klasickým príkladom takéhoto dizajnu - od roku 1915 sa takmer nezmenil.

Grafický dizajn

Pomocou slov a obrázkov, grafik vyjadruje silné posolstvo. Tento typ dizajnu môžeme nájsť v časopisoch, na plagátoch a hlavne na internete. Účinok tohto dizajnu sa zvyšuje písmom rozličných veľkostí, typov a farieb.

príklad

  • Grafický dizajn Loga - logo je grafická značka, ktorá musí byť ľahko zapamätateľná pre širokú verejnosť. Logo môže vytvárať grafický dizajnér. Cieľom loga je odlíšiť svoj produkt alebo službu od konkurencie. Môže byť vytvorené ako písmo alebo môže mať len čisto grafickú podobu bez písmen. Používa sa aj kombinácia oboch typov t.j. grafika + písmo.

Exteriérový dizajn v architektúre

Tento typ dizajnu používajú väčšinou architekti navrhovaní alebo rekonštrukcii bytu či domu. To isté však platí aj pre rôzne iné stavby ako napríklad obchodné centrá. Exteriérový dizajn aplikujú architekti aj na dizajn okolitého prostredia okolo stavby.

Interiérový dizajn

Tento typ dizajnu používajú väčšinou bytový dizajnéri pri navrhovaní alebo rekonštrukcii bytu či domu. To isté však platí aj pre rôzne iné stavby ako napríklad obchodné centrá.

Kto je to dizajnér?

Dizajnér je človek, ktorý sa venuje vytváraniu dizajnu. Vytvára ho zvyčajne podľa vlastných predstáv, no bez nápadu a inšpirácie by sa mu to nepodarilo. Dizajnér je človek, ktorý sa venuje umeniu a navrhuje alebo vytvára grafické prvky.

Dizajnéri, ako aj iní umelci, niekedy vytvoria dielo len z čistej inšpirácie, pre dobrý pocit alebo zábavu, mnohí však pracujú pre klientov, ktorí chcú propagovať alebo publikovať nejakú tému, službu alebo produkt.

Dizajnér pôsobí vo viacerých odvetviach:

  • grafický dizajnér
  • web dizajnér
  • interiérový dizajnér
  • architekt
  • priemyselný dizajnér
  • módny dizajnér

Ako ochrániť dizajn?

Dizajn sa dá ochrániť tak, že sa dá patentovať. Vytvorí sa ochranná známka, ktorá môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal.

Výhodou chráneného dizajnu je, že jeho majiteľ je chránený proti kopírovaniu a kradnutiu jeho dizajnu. Dizajn sa môže stať charakteristikou firmy a okrem toho má na svedomí aj jej peňažnú hodnotu.

Dizajn sa dá patentovať prihláškou dizajnu, ktorá musí obsahovať žiadosť o zápis v predpísanom tlačive. Prihláška dizajnu sa podáva osobne v podateľni ÚPV SR v Banskej Bystrici a v pobočke v Bratislave.

Diskusia ku článku
  Pridať komentár
Linea Design
23.10.2012, 14:42
Vynikajúci článok o dizajne :)
Radi by sme na našej stránke uverejnili odkaz na tento článok.   Reagovať
Ondrej Balko
25.10.2012, 00:07
Ďakujeme, stačí požiadať e-mailom na adrese grafika@subject.sk   Reagovať