Mapa znakov

Mapa znakov je veľmi užitočná vec, ak hľadáte znak a neviete ho nájsť na klávesnici.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Nájdite „súradnice“ požadovaného znaku v mape znakov (napríklad. © = 169), stlačte ľavý ALT a na numerickej klávesnici napíšte „súradnice“, pred ne treba pridať nulu (t.j. 0169). Ďalšie znaky klávesnice nájdete tu

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

     

!

"

#

$

%

&

'

4

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

5

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

6

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

7

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

8

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

9

Z

[

 

]

^

_

`

a

b

c

10

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

11

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

12

x

y

z

{

|

}

~

13

‚

ƒ

„

…

†

‡

ˆ

Š

‹

14

Ś

Ť

Ž

Ź



‘

’

“

”

•

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

–

—

˜

™

š

›

ś

ť

ž

ź

16

 

ˇ

˘

Ł

¤

Ą

¦

§

¨

©

17

Ş

«

¬

­

®

Ż

°

±

˛

ł

18

´

µ

·

¸

ą

ş

»

Ľ

˝

19

ľ

ż

Ŕ

Á

Â

Ă

Ä

Ĺ

Ć

Ç

20

Č

É

Ę

Ë

Ě

Í

Î

Ď

Đ

Ń

21

Ň

Ó

Ô

Ő

Ö

×

Ř

Ů

Ú

Ű

22

Ü

Ý

Ţ

ß

ŕ

á

â

ă

ä

ĺ

23

ć

ç

č

é

ę

ë

ě

í

î

ď

24

đ

ń

ň

ó

ô

ő

ö

÷

ř

ů

25

ú

ű

ü

ý

ţ

˙

       

mapa znakov

Diskusia ku článku
  Pridať komentár