Nastavenie hosts súboru pre rôzne operačné systémy

Nastavenie hosts súboru pre operačný systémy Linux, MS Windows a Mac OS. Príklady použitia a princíp fungovania.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Pre weby, ktoré vyvíjame platí pravidlo, že kým nie sú dokončené a otestované zo strany klienta, sú uložené iba na našich vývojových serveroch. Aby ich klienti mohli priebežne kontrolovať alebo napĺňať obsahom, je potrebné aby si upravili „nastavenie“ svojho počítača. Toto nastavenie neovplyvňuje bezpečnosť ani rýchlosť vášho počítača. Ide iba o úpravu hosts súboru.

Hosts súbor je textový dokument, ktorý operačné systémy používajú na priradenie názvov domén ku konkrétnej IP adrese.
Štruktúra zápisu je jednoduchá, na nový riadok vložíte IP adresu a za ňou nasledujú názov / názvy domén.

Príklad 1:

123.123.123.123        mojadomena.sk

Váš počítač bude hľadať názov domény „mojadomena.sk“ na IP adrese 123.123.123.123.

Príklad 2:

123.124.125.126        druhadomena.eu www.druhadomena.eu
127.128.129.130 test.druhadomena.com

K jednej IP adrese môžete pridať viacero názvov domén a môžete pridať ľubovolný počet riadkov.

Pre každý operačný systém sa postup ako upraviť hosts súbor líši.

Nastavenie hosts pre Linux

Postup sme pripravovali na verzii Ubuntu 14.04.

 1. Otvorte si konzolu (Ctrl + Alt + T)
 2. Na úpravu súboru použijeme vim editor.
  sudo vi /etc/hosts
 3. Ideálne na koniec súboru doplňte IP adresu servera a názov domény
  123.124.125.126 domena.sk www.domena.sk
 4. Súbor zavrite a uložte zmeny.
 5. Zavrite všetky otvorené prehliadače a znovu otvorte.
 6. Hotové

Nastavenie hosts pre MS Windows

 1. Otvorte “Tento počítač“ a následne diskovú jednotku, kde máte nainštalovaný Windows.
 2. Pokračujte otváraním priečinkov: WINDWOS_DIR\System32\drivers\etc
  Celá cesta v 95% vyzerá nasledovne: C:\windows\System32\drivers\etc
 3. Súbor hosts si skopírujte na plochu.
 4. Otvorte súbor na ploche pomocou programu „Poznámkový blok (anglický názov je Notepad)“.
 5. Ideálne na koniec súboru doplňte IP adresu servera a názov domény
  123.124.125.126 domena.sk www.domena.sk
 6. Súbor zavrite a uložte zmeny.
 7. Zmenený súbor na ploche skopírujte späť do priečinka C:\windows\System32\drivers\etc
 8. Súbor v priečinku „etc“ prepíšte alebo nahraďte upraveným súborom.
 9. Zavrite všetky otvorené prehliadače a znovu otvorte.
 10. Hotové

Nastavenie hosts pre Mac OS

 1. Otvorte konzolu (Terminal.app)
  Applications > Utilities > Terminal
 2. Na úpravu požite editor nano alebo v novších OS vim.
  sudo nano /private/etc/hosts
 3. Ideálne na koniec súboru doplňte IP adresu servera a názov domény
 4. 123.124.125.126 domena.sk www.domena.sk
 5. Súbor zavrite a uložte zmeny.
 6. Vyprázdnenie DNS cache
  Na verziách Leopard a novších môžete zmazať DNS cache a zmeny sa prejavia okamžite. Spustite príkaz: sudo dscacheutil –flushcache
 7. Zavrite všetky otvorené prehliadače a znovu otvorte.
 8. Hotové

Po presunutí webu na „live“ hosting, je v drvivej väčšine prípadov potrebné zmeny odstrániť. Môžete zopakovať postup pre každý operačný systém. Rozdiel je iba v tom, že IP adresy a názvy domén zo súboru hosts odstraňujete.

Diskusia ku článku
  Pridať komentár