Tvorba pdf formulárov

Ak Vás zaujíma ako vytvoriť jednoducho a rýchlo editovateľný pdf formulár, pozrite si krátke videá.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Vytváranie pdf formulárov pomocou programu Adobe LiveCycle

Adobe LiveCycle umožňuje vytvárať, spravovať interaktívne a inteligentné PDF formuláre obsahujúce formulárové polia, obrázky, interaktívne tlačidlá pre automatické odosielanie dát ako aj skripty pre kontrolu správnosti vyplnenia. PDF formuláre sú pre konečného užívateľa dostupné pomocou bezplatného Adobe Readeru.

Adobe LiveCycle vie ďalej generovať PDF súbory z iných formátov (napr. MS Office .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, Open Office, .jpg, .tiff, .bmp, .png a dalších)

Ďalšie funkcionality: automatické rozpoznávanie skenovaného textu, spájanie a rozdeľovanie PDF dokumentov, vkladanie príloh do PDF dokumentov.

Ukážka vytvorenia jednoduchého pdf formuláru

http://youtu.be/Lw8dasmEFQw

Vizuál formuláru je dobre pripraviť vo Worde alebo v inom programe. Word je exportovaný do PDF a načítaný do Adobe LiveCycle.

Formulár s výpočtom DPH

http://youtu.be/JcOi_YC02OE

Pre tvorbu zložitejších funkcionalít formulárov treba rátať so znalosťou programovania v JavaScripte. Výhodou je, že program obsahuje aj pred pripravené šablóny.

Použitý kód

Súčet dvoch polí
$.rawValue = Sum(suma1+suma2)

Výsledná suma s DPH
$.rawValue = (((dph/100)+1)*spolu)

Po uložení pdf formulárov treba formuláre ešte otvoriť v programe Adobe Acrobat profesional a uložiť ako Reader Extended PDF.

Ak by ste to nespravili, ten kto by si otvoril tento formulár v Adobe Acrobat a nie v Adobe Acrobat professional by následne nemohol vyplnené dáta uložiť.

Zobrazila by sa mu potom takáto hláška.

You cannot save a completed copy of this form on your computer....

Vytváranie pdf formulárov pomocou programu Adobe Acrobat Professional

Adobe Acrobat XI Pro štandard pre všetko, čo je akokoľvek spojene s formátom PDF. Je to profesionálny nástroj na vytváranie a úpravu PDF formátov. Pomocou nástrojov viete vytvárať multimediálne PDF súbory ako aj formuláre so spätnou analýzou.

Ukážka vytvorenia jednoduchého pdf formuláru

http://youtu.be/nkYsGPBJHZU

Formulár s výpočtom DPH

http://youtu.be/79KF6NsMWB8

Použitý kód

Výsledná suma s DPH script napísaný v poli
var a=this.getField("dph");
var c=this.getField("spolu");
var b=this.getField("spolusdph");
b.value=(((a.value/100)+1)*(c.value));

Súbory použite v ukážkach

Adobe Acrobat - Pdf formulár, Pdf formulár s výpočtom
Adobe LiveCycle - Pdf formulár, Pdf formulár s výpočtom
Word dokument formulár, Word dokument formular s výpočtom

Pdf formulár s pridávaním riadkov, sumarizáciou a plávajúcim formulárom pod tabuľkou

Ďalšie možnosti ako zdokonaliť pdf formulár v Adobe LiveCycle nájdete na tejto stránke:

http://www.truetechtroubleshooting.com/

Ešte pripájam odkaz na iné matematické operácie v Adobe Acrobat professional

http://www.youtube.com/watch?v=1YhgGkNRoDU

Diskusia ku článku
  Pridať komentár