Vlastník .sk domény

Ako postupovať, pokiaľ nie ste vlastníkom svojej .sk domény a radi by ste sa ním stali.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Správcom slovenskej domény najvyššej úrovne .sk je spoločnosť SK-NIC, a.s. Pokiaľ chcete byť vlastníkom akejkoľvek .sk domény, musíte byť zaregistrovaný ako používateľ. Vlastníctvom získate možnosť manipulovať so svojou doménou.

Postup ako sa získať štatút používateľa SK-NIC:

 1. Na stránke www.sk-nic.sk, kliknite v menu na formulár F1 - Žiadosť o štatút užívateľa [T].
 2. Vyplňte starostlivo a presne formulár, ktorý sa objaví na stránke, pričom v kolónke "Oprávnení registrátori" (tieto kolonky sú na konci formulára) uveďte kód svojho registrátora domény.
  Registrátor domény – web hostingová spoločnosť, jej kód je možné vyhľadať na stránkach SK-NIC.
 3. Kliknite na "Odoslať". Zobrazí sa formulár s potvrdením údajov a následne tlačiteľná verzia žiadosti. Túto žiadosť si vytlačte.
 4. V prípade, že ste fyzická osoba ne-podnikateľ, žiadosť podpíšte pred notárom. Ak ste podnikateľ alebo firma, žiadosť opečiatkujte a podpíšte. Priložte taktiež fotokópiu dokladu existencie firmy (živnostenský list, výpis z OR, a pod.). Ak sa údaje na tomto doklade zhodujú s údajmi v internetových registroch (www.zrsr.sk pre živnostenský register, www.orsr.sk pre obchodný register), nie je potrebné fotokópiu notársky overiť. V opačnom prípade je potrebné aby bol doklad notársky overený (typicky v prípade, že ste vo výpise sa nedávno robili zmeny, ktoré zatiaľ neboli premietnuté do databáz na internete, prípadne ide o novozaloženú firmu)
 5. Tieto 2 dokumenty (žiadosť + doklad) zašlite na adresu SK-NICu:
  SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4
 6. Ak SK-NIC žiadosť zaeviduje, pridelí Vám Váš vlastný SK-NIC identifikátor v tvare ABCD-1234 (4 písmena, pomlčka, 4 čísla). Tento identifikátor Vám bude doručený na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli vo formulári F1, prípadne sa dá vyhľadať na adrese www.sk-nic.sk podľa
  názvu firmy.

Postup ako zmeniť držiteľa domény:

 1. O zmene držiteľa vopred informujte svoju novozvolenú web hostingovú spoločnosť, postup sa môže líšiť.
 2. Ak už máte identifikátor, pokračujte znovu na adrese www.sk-nic.sk, kde kliknite na formulár F6 - Zmena držiteľa [T].
 3. Vyplňte názov domény a Váš SK-NIC identifikátor.
 4. Zobrazí sa žiadosť o zmenu držiteľa domény, ktorú musí podpísať vlastník / majiteľ domény (Vy) a nový držiteľ domény (spoločnosť poskytujúca hosting). Podpíšte dokument za majiteľa domény.
 5. Tento dokument zašlite na podpis do hostingovej firmy poštou.
 6. Firma dokument podpíše a zašle do SK-NICu
 7. Týmto je proces prevodu domény ukončený a notifikáciu o tejto skutočnosti dostanete
  opäť na svoj kontaktný e-mail.
Diskusia ku článku
  Pridať komentár