10 rokov CMS Airis

Dňa 25.12.2014 oslávil CMS Airis 10 rokov existencie. Čo sa za toto obdobie udialo, ako vyzeral redakčný systém na začiatku vývoja a ako vyzerá dnes?
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Okolo roku 2004, kedy som ukončil strednú školu a mal veľa času na rôzne niekedy aj zbytočné veci som sa začal venovať programovaniu v PHP a MySQL. V tom období som bol tak trochu "závislý" na online textových hrách. Medzi tie, na ktoré si ešte spomeniem patrí BertalandiaSGWG a Travian. Aj keď sa mi hry páčili, niečo mi v nich chýbalo a preto som sa pustil do programovania vlastnej hry.

Dňa 25.12.2004 som pripravil prvé moduly a funkcie, ktoré v CMS Airis pretrvali dodnes. V tom období sa o tom nedalo hovoriť ako o module, boli to skôr skripty bez akýchkoľvek vlastných funkcií a bolo to skôr spoznávanie sa PHP ako takým. V tom období bola aktuálna verzia PHP 4.3 a pojem OOP bol pre mňa neznámy a nepotrebný pojem.

Vývoj šiel pomalými krokmi dopredu. Naberaním skúseností z programovania som veľa skriptov prerobil hádam aj 7-8 krát. Niekedy okolo roku 2005 som začal externe spolupracovať s firmou ui42 s.r.o. Dostal som sa do skúseného kolektívu programátorov, kde som po prvom mesiaci mal pocit, že som sa toho naučil dvakrát viac ako za uplynulý rok. Vďaka tomu som však zistil, že treba opäť prerábať a už ma to hranie celkom prestalo baviť. Bolo to na prelome rokov 2005 - 2006, kedy som sa rozhodol začať robiť vlastné web stránky s vlastnou jednoduchou administráciou. V tom období to ešte tiež nebol redakčný systém, iba akési formuláre spojené s jednoduchou autentifikáciou.

V roku 2007 počas štúdia na UKF v Nitre som sa rozhodoval, akú tému si zvolím pre bakalársku prácu. Kamarát Vlado Zlatoš, s ktorým spolupracujem dodnes ma oslovil, či by som mu vedel pripraviť osobnú stránku a následne e-shop. Tak sme sa dohodli, že niečo takéto pre neho pripravím a zároveň to použijem k dokončeniu štúdia. Začali najvýznamnejšie práce na príprave redakčného systému Airis. Vznikali prvé moduly, ktoré som už modulmi nazvať mohol a niektoré z nich sa používajú dodnes úplne rovnako, len sú viac prepracované. V tom období som už pracoval v PHP 5.2 a kód oproti roku 2004 vyzeral ako z iného sveta.

V apríli roku 2008 bolo všetko pripravené, bola na svete prvá oficiálna verzia CMS Airis s označením v1.0 a prácu som úspešne obhájil. Do konca roka som stihol nasadiť do toho istého systému ďalšie 2 web stránky svojho kamaráta www.aceski.sk a www.healthpro.sk. Nasledujúci rok som pracoval najmä na odstraňovaní chýb a doplnení drobných funkcií. Viac-menej už ale vývoj stagnoval. V roku 2009 som sa v zamestnaní stretol so Zend Frameworkom, ktorý sme v tom období začali intenzívnejšie používať. Neskoršie sa stal súčasťou Airisu a jeho knižnice sú čoraz viac využívané. Koncom roku 2009 som sa rozhodol odísť zo zamestnania a začať podnikať.

2010 sa líšil od ostatných najmä veľkými plánmi ako a akým smerom sa bude uberať vývoj. Prichádzali nové zákazky a klienti, začal som "dodávať kód" pre firmu Sketch s.r.o., s ktorou tiež stále spolupracujem. Vyšlo niekoľko verzií Airisu, no chcelo to niečo nové a posunúť sa vpred. V tom istom roku som sa teda rozhodol, prerobiť systém a použiť už spomínaný Zend Framework. Prinieslo to viac bezpečnosti a prehľadnejší zdrojový kód. Tieto zmeny boli natoľko rozsiahle, že bolo nutné vydať ako major verziu s označením v2.0. Do systému však bola za účelom jednoduchého prístupu k dátam v nesená logická chyba. Sťažovalo to najmä vytváranie nových modulov a strácala kontrola nad dátami, počas rôznych transakcií. Vývoj sa na isté obdobie úplne zastavil.

V apríli 2013 som rozbehol ďalší vývoj. Z 2.x rady som odstránil spomínanú chybu, pridal nový dizajn a 8. mája 2013 vyšla verzia s označením 3.x. Táto verzia je dodnes používaná a zatiaľ si nevyžiadala žiadne veľké úpravy. Vychádzal som z predchádzajúcich skúseností a navrhol riešenie, ktoré bolo možné aplikovať pre všetky moduly.

Postupom času však dochádza k tomu, že na základe vlastných potrieb som začal vyvíjať nové internetové aplikácie. Tieto aplikácie často vyžadovali tie isté moduly, ktoré sú v CMS Airis hotové, no tie boli príliš veľmi prispôsobené potrebám Airisu. Od jesene 2014 som teda urobil množstvo úprav, stanovil isté štandardy, ako budú všetky moduly pracovať aby ich bolo možné ľahšie použiť v iných situáciách. Tento trend smeroval k vydaniu verzie 3.4 (15.2.2015). Okrem spomínaných úprav boli vykonané aj grafické zmeny a odstránené boli rôzne chyby.

Dnes sa vďaka CMS Airis môžem pochváliť ďalšími aplikáciami, ktoré sú pripravené a čakajú už iba na prezentáciu. Postupne ich začnem tento rok zverejňovať a poskytovať verejnosti. Medzi ne patria napríklad: Licenčný server, Task manager, BackLink Organizer, softvér pre PZS a ďalšie.

Na otázku: "Kam sa bude uberať ďalší vývoj a rozvoj Airisu?", si odpoviem keď konečne naprogramujem všetko, čo je v tom nekonečnom 32 stranovom TODO liste :-)

Diskusia ku článku
  Pridať komentár