Desatoro pri tvorbe webovej stránky

Ako tvoríme web stránku, život projektu našimi očami. (nás postup pri vytvorení web stránky)
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Ako sa robí www stránka - postup pri vytvorení web stránky

Je nutné si uvedomiť, že internet je trh a vaša www stránka je spôsob akým sa dá na tomto trhu prezentovať. Vytvorenie web stránky je komplexnejší proces obsahujúci programátorské a grafické práce. Na konci tohto procesu je www stránka podľa predstáv klienta.

Celý proces sa dá zhrnúť do desiatich bodov, tzv. desatora pri tvorbe vašej webovej stránky.

1. Názov domény a registrácia domény

Zjednodušene povedané, doména je názov vášho webu na internete napr. www.predajokien.sk

Názov je možné vytvoriť niekoľkými spôsobmi. Môže sa odvíjať od:

  • Názvu spoločnosti: napr. www.provia.sk
  • Činnosti alebo druhu podnikania www.predajskla.sk
  • Vašich osobných záujmov a predstáv www.sklennysvet.sk

Výber správnej domény je dôležitý pre umiestnenie a jednoduché vyhľadávanie vášho webu na internete. Správne zvolená doména vám môže zvýšiť návštevnosť stránky. Vo všeobecnosti sa uprednostňujú kratšie názvy, pretože sú ľahšie zapamätateľné.

Ďalším krokom je registrácia domény a výber správneho webhostingu. Webhosting je služba, ktorá umožňuje vlastníkovi web stránky túto stránku umiestniť na server a urobiť ju tým viditeľnú na internete. Túto službu zabezpečujú webhostingové spoločnosti.

2. Vaša predstava o vzhľade a funkciách na vašom webe

Vaša predstava o tom ako by mala vaša stránka vyzerať nám pomôže lepšie vystihnúť vaše požiadavky. Možno sa vám páči nejaký web, ktorý ste videli, a chceli by ste použiť niektoré prvky. Vieme zapracovať tieto prvky aj do vášho webu.

3. Návrh dizajnu

Na základe vašich požiadaviek a predstáv vypracuje grafik návrh. Ten odzrkadľuje vaše predstavy o vzhľade a funkcionalite, ale zároveň má byť tento návrh vypracovaný tak, aby bol web prehľadný a zaujímavý pre klienta. Tu už prebieha komunikácia medzi vami ako klientom a grafikom. Až po vašom schválení dizajnu a funkčných prvkov (hlavný obrázok - logo slogan, hlavné menu, registrácia atď.) a akceptovaní prípadných pripomienok sa posiela grafika na spracovanie programátorovi.

4. Programovanie a nasadenie redakčného systému

Programátorská práca začína, keď má všetky podklady od grafika. Jeho úlohou je:

  • zalomenie grafiky a vytvorenie html štruktúry
  • nasadenie grafiky a redakčného systému
  • naprogramovanie funkcionality
  • spustenie web stránky na testovacej stránke

HTML (Hypertext Markup Language) je jazyk vytvorený preto, aby dal web stránke zmysel. Teda aby sa nám nezobrazovali číslice a znaky, ale zrozumiteľný text. Vďaka tomuto jazyku je možné vytvárať dokumenty, ktoré obsahujú text, hypertextové odkazy, multimédiá, meta informácie prehliadateľné vo webovom prehliadači (Google Chrome, Mozilla).

Redakčný systém je softvér, ktorý slúži na tvorbu, aktualizáciu a administráciu aj bez znalosti programovania. Je to nástroj, ktorý klientovi umožňuje, aby si mohol sám na vlastnom počítači upravovať, alebo dopĺňať obsah svojej stránky podľa potreby. Teda robiť úpravy a zmeny na stránke bez toho, aby musel stále kontaktovať jej tvorcu.

5. Naplnenie web stránky obsahom

Pre tento bod je nutná vaša spolupráca a dodanie podkladov, textov, obrázkov, videí, multimédií. Teda všetko to, čo tam chcete a potrebujete mať, napr. ak sa zaoberáte predajom okien: vaše ukážky práce, katalógy, cenníky a pod.

6. Doladenie webu

Po naplnení obsahom si tvorca web stránky a klient prejdú všetky pripomienky a po ich zapracovaní a nejakých prípadných úpravách či korektúrach sa pristúpi ku spusteniu web stránky.

7. Spustenie web stránky

V tomto bode sa vaša stránka presunie z testovacej adresy na vami už vopred registrovanú doménu.

8. Školenie do redakčného systému

Školenie do redakčného systému je ako vo vašom záujme, tak aj v záujme tvorcu webu. Vďaka nemu si môžete sami spravovať obsah a nebyť závislý od tvorcu stránky. 1 hodina školenia (s popisom a návodom ako pracovať s redakčným systémom) je zdarma.

9. Údržba starostlivosť a ďalší rozvoj webovej stránky

Tieto služby sú poskytované na základe vašej požiadavky a sú spoplatňované. Ide o aktualizácie softvéru a odstránenie poškodení, ktoré ste sami spôsobili. Starostlivosť zahŕňa úpravu obsahu a dopĺňanie nových funkcií.

10. Zvyšovanie návštevnosti a hodnoty stránky

Mať len vlastnú www stránku nestačí. Je nutné vytvoriť čo najlepšie podmienky pre jej propagáciu. Existuje množstvo spôsobov ako zviditeľniť web a zvýšiť tým jeho návštevnosť. My zvolíme najvhodnejší postup pri propagácii. Otestujeme ju na používateľoch vašej cieľovej skupiny a navrhneme riešenia, ako stránku urobiť ešte prehľadnejšou a zaujímavejšou. Vyberieme kľúčové pojmy – slová, ktoré značne zjednodušia a zabezpečia, že pri vyhľadávaní sa zobrazí práve váš web medzi prvými. Zhodnotíme vašu konkurenciu a výsledky tohto hodnotenia využijeme vo váš prospech. Zaregistrujeme váš web do katalógov ako Azet, Atlas, Zoznam. Toto sú len niektoré spôsoby, o ďalších sa môžete dočítať v našom produktovom katalógu.

Na záver, web stránku je možne pri dodaní všetkých podkladov vytvoriť už do dvoch týždňov.

Diskusia ku článku
  Pridať komentár
Ondrej Balko
21.06.2012, 23:40
amen :-)   Reagovať