Web dizajn stránok

Web dizajn stránok - web design. Definovanie pojmu.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Design z angl. teda dizajn

  • Každá činnosť, ktorej výsledkom je predmet, materiál alebo dielo či už v digitálnej, alebo reálnej podobe. Je to špecifická úžitková alebo výtvarná činnosť, pri ktorej sa používajú prirodzené alebo zámerné vzory a úpravy predmetov, stavebných materiálov, diel. Dizajn je odrazom ľudskej spoločnosti, ale aj myslenia jednotlivca.
  • Dizajn môže byť funkčný a zároveň estetický, teda ak sa bavíme o dizajne predmetov, tak tieto predmety môžu byť úžitkové alebo dekoračné.

Web dizajn stránok

Najlepšie to vystihuje obrázok zo stránky birdz.sk

Infografika: Web design je to zelené

km 1

Web dizajn stránok od začiatkov internetu určoval html kód a css štýly. S príchodom nových technológii a prehliadačov sa webdizajn začína spájať viac s grafickou časťou, ako s tou kódovou. Teda web dizajn je spôsob, akým web dizajnér navrhne stránku. Či už kódom a kaskádovými štýlmi, alebo vhodne použitými fotkami a grafikou.

Pre mňa web dizajn stránky, znamená navrhnúť web stránku tak, aby spĺňala klientove požiadavky, moje predstavy a nakoniec požiadavky optimalizácie. Nejde len o grafickú stránku veci, ale do web dizajnu vstupuje oveľa viac faktorov, ktoré ho ovplyvňujú.

Jeden z najdôležitejších faktorov je vek návštevníka a jeho záujmy, teda cieľová skupina ľudí. Vnímanie tohto faktoru je súčasťou dosť dôležitého prvku pri web dizajne. Pre staršiu generáciu budú príťažlivejšie iné grafické prvky, ako pre mladšiu. Do tohto kroku sa však veľmi často primiešavajú aj predstavy klienta, alebo samotného autora web dizajnu. Práve preto je veľmi dôležité myslieť na účel, od ktorého je hneď jasné, načo sa má autor web dizajnu sústrediť.

Ďalší faktor - logické rozmiestnenie - rozmiestnenie jednotlivých položiek je taktiež ovplyvňované tým, načo je web stránka určená. Buď je to stránka, ktorá ma predať, zabaviť, alebo len informovať. Design web stránok môže navodiť u návštevníka pocity, ktoré ho presvedčia o kvalite produktu alebo ponúkanej služby.

Po zhodnotení všetkých požiadaviek a účelu na, ktorý bude web stránka vytvorená, pristúpi grafik k web dizajnu. Jeho činnosť môže zasahovať do grafiky alebo aj do samotného kódu web stránky. To záleží od skúsenosti, aké má web dizajnér. Samotný web dizajn je zmes kódu css štýlov a obrázkov, na ktorého konci je web stránka. Výsledná web stránka bude sama zobrazovať skutočnosť, ktorej oblasti sa autor venuje viac a ktorej len okrajovo. Môže sa stať, že web stránka vytvorená grafikom bez hlbšej znalosti html kódu a optimalizácie vyzerá dobre, ale jej funkčnosť a kód sú zlé. Web stránka vytvorená programátorom môže byť z hľadiska obsahu kódu kvalitnejšia, teda pre vyhľadávače lepšia avšak pre ľudí menej príťažlivá.

Kvalitný web dizajn zahŕňa z jednej strany atraktivitu pre ľudí a z tej druhej pre vyhľadávače.

Web dizajnér

Je človek, ktorý je ovplyvňovaný svojimi skúsenosťami, fantáziou a mnohými ďalšími faktormi.

Práve preto je pre neho dôležité poznať predstavu iných, ale zároveň vkladať do tejto predstavy aj niečo zo seba. Viac o tom čo by mal web dizajnér ovládať nájdete tu.

Diskusia ku článku
  Pridať komentár