Písmo a jeho história v skratke

História písma: slovanské písmo, gotické písmo, tlačové písmo. Typografia. Delenie písem. Vznik písma: Times New Roman, Georgia, Bezpätkové písmo (sans-serif), Arial, Verdana
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

V súčasnej dobe si už život bez písma ani nedokážeme predstaviť. Písmo je všade, kam sa pozrieme. Je to prostriedok ľudskej komunikácie resp. grafický záznam reči. Vďaka písmu sa dokážeme dorozumievať a prenášať informácie z generácie na generáciu.

Vývoj písma

Písmo sa začalo vyvíjať už niekedy v praveku. Celý proces vývoju trval veľmi dlho. Už vtedy mali ľudia potrebu dorozumievať sa zaznamenávaním rôznych znakov a kresieb na steny. Tieto znaky sa nazývajú mnemogramy.

Neskôr sa začali používať aj piktogramy. Sú konkretnejšie a zmysluplnejšie a využívajú sa dodnes (napr. webdesign, infografika).

Významný pokrok mal fonogram. Začal sa používať v Egypte.Tu sa už zapisovalo podľa zvukovej podoby slova.

História písma

  • Klinové písmo – 3100 rokov pred n. l. – Mezopotámia
  • Hieroglyfy – 3000 rokov pred n. l. – Egypt
  • Čínske písmo – 2000 rokov pred n. l.
  • Fénické písmo – 2000 rokov pred n. l.
  • Abeceda – 1450 až 1150 rokov pred n. l. – Ugarit – Sýria
  • Grécka abeceda – 950 až 800 rokov pred n. l.
  • Cyril a Metod – abeceda pre Slovanov

Vývoj písma

Slovanské písmo

Najstaršie slovanské písmo zostavil Konštantín – filozof a učenec pôvodom zo Solúna, ktorý pôsobil na Veľkej Morave so svojim bratom Metodom. Zostavil hlaholiku, ktorej pôvod zatiaľ nie je vyriešený. Cyrilika je písmo neskoršie, zostavené podľa gréckeho unciálneho písma.

Gotické písmo

Vplyvom gotickej architektúry nadobúdalo karolínske písmo lomené, hranatejšie tvary a prevládal zvislý smer. V neskorej gotike nadobúfalo písmo ornamentálny charakter. Iniciálky často vybiehali svojimi ozdobnými časťami do voľného priestoru okolo textu.

Tlačové písmo

Tlačové písmo sa začalo vyvíjať v roku 1440. Knihy sa začali písať tlačovým písmom a vydávať v prvých kníhtlačiarniach. Francúz Fournier v roku 1742 vydal vzorník znakov a neskôr aj typografickú príručku. Vynálezcom kníhtlače bol Ján Gutenberg.

Typografia

Pre kvalitný a dobre čitateľný dizajn produktu je typografia nevyhnutnosťou. V tom zohráva dôležitú rolu nielen veľkosť písma, hrúbka, tvar, svetlosť a pod., ale aj farba pozadia a popredia. Čím bledšie pozadie a tmavšie popredie (písmo), tým je čitateľnosť lepšia. To platí aj opačne. Ak si zvolíme farbu pozadia čiernu, tak by písmo malo byť logicky biele.

Viac o histórii tlačového písma>>

Delenie písem

Pätkové písmo (serif)

Je to tlačené písmo ukončené tzv. Pätkami. Pätky sú krátke vodorovné čiary, ktoré ležia na základnej linke textu a umožňujú text plynulejšie sledovať. Typickým pätkovým písmom je font Times New Roman či Georgia.

písmo

Times New Roman

Toto písmo vytvorili v roku 1932 Stanley Morison, Starling Burgess a Victor Lardent pre londýnske noviny The Times. Stalo sa aj predvoleným písmom MS Office. Ide o pätkové písmo s bohatou históriou a smutnou budúcnosťou. Svojou všadeprítomnosťou nadobudlo nudný a stereotypný charakter.

Georgia

Písmo, ktoré navrhol Matthew Carter pre Microsoft v roku 1993. Bolo vytvorené ako pätkové písmo. Príjemná alternatíva Times New Roman, s tmavšou kresbou. Georgia je použiteľná už od nízkych veľkostí a nájde si využitie pre netechnické weby alebo ako nadpisový font.

Bezpätkové písmo (sans-serif)

Už podľa názvu neobsahuje pätky, tiež môže byť označované ako Gotické (Gothic). Je viac používané v digitálnom svete a ako príklad môžeme uviesť viac veľmi známych a používaných písem.

Medzi najznámejšie patria Arial, Helvetica, Tahoma, Trebuchet, Verdana či Lucida Console.

Arial

V roku 1982 vzniklo písmo Arial ako lacnejšia varianta k populárnej Helvetice. V tlačených médiach je považované za menejcenné a nedotiahnuté písmo, na webe je zas veľmi okukaný. Ide o bezpätkové písmo so svetlou kresbou. Stačí ho používať len zriedka, kvôli jeho okukanosti. Uplatnenie má hlavne v miestach, kde je potreba natlačiť veľa textu na malú plochu. Je vhodný pre menu do e-shopov.

Verdana

Navrhol ho Matthew Carter pre Microsoft. Bezpätkové písmo s väčšou strednou výškou, širokými proporciami a veľkými medziznakovými medzerami. Vhodné pre blogy, spravodajské weby a podobne. Nevhodná pre nadpisy kvôli jej šírke.

Diskusia ku článku
  Pridať komentár